Inne materiały

Od zakończenia wojny służba bezpieczeństwa ciągle zajmowała się byłymi organizacjami wojskowymi (choć także zwalczaniem band rabunkowych), szczególnie m.in. AK, WiN, BCh itp. Sporządzano imienne listy członków z danymi osobowymi, inwigilowano przez TW (tajni współpracownicy), OZ (osoby zaufane), informatorzy itp.

Zdjęcie grupowe 1

Kościół w Suchej pod wezwaniem św. Idziego
w okresie międzywojennym.

Podobne zdarzenia jak opisałem kontynuowane były także przed jak i po stanie wojennym o czym świadczą informacje opracowane do WUSW, zarząd III w Radomiu.
TW ps. "Potok" informował 10 sierpnia 1981 r. ,że w Suchej odbędzie się 16 sierpnia okolicznosciowa impreza zorganizowana przez byłych członków AK. W miejscowym kościele ma odbyć się nabożeństwo w intencji poległych partyzantów z oddziału „Marii". Po nabożeństwie planowano przejść na cmentarz a następnie spotkać się w ścisłym gronie w domu prywatnym. Na imprezę zapraszano m.in. Władysława MOLENDA ps. "Grab" oraz grupę byłych członków WIN ze Zwolenia, z Rochem IWANSKIM ps. ,,Ponury".
SB obawiało się, że impreza stwarza zagrożenie i może być wykorzystana do propagowania wrogich poglądów jak również, że moga w niej brać udział przedstawiciele „S"- Solidarności. Postanowiono objąć kontrolą operacyjną organizatorów i uczestników imprezy, ustalić kontakty oraz osoby biorące udział. Nadano jej kryptonim ,,SPOTKANIE".
W dalszych kontaktach ustalono (12.08), że na cmentarzu planowane jest przemówienie przy grobie Bogdana Bartosińskiego ps. "Lotnik" a spotkanie ma odbyć się w mieszkaniu prywatnym Franciszka Olejarza ps. „Dębowy" w Suchej. Z informacji TW wynikało, że jest to spotkanie członków AK z Oddziału Ignacego Pisarskiego ps. „Maria a inicjatorami imprezy są: Mirosław Kowalski ps. Oskard z Pionek i Stefan Żywczyk ps. „Sokół" z Suskowoli. Uroczystość odbyła się w planowanym terminie i rozpoczęła się msza św. gdzie w kazaniu ksiądz proboszcz (brak nazwiska) podkreślił, że nabożeństwo jest odprawiane w intencji wszystkich poległych za wolność Ojczyzny. Wzięło w niej udział około 150 osób, w większości miejscowi mieszkańcy. Po mszy św. około 40 osób z Oddziału „Marii" zebrało się na cmentarzu przy grobie B. Bartosińskiego a Władysław Molenda wygłosił przemówienie w którym ocenił historię walk jego oddziału w czasie okupacji, nawiązał też do historii z dziejów Polski. Przerywał dygresjami na temat nieprawidłowości jakich doznał w PRL.
Po przemówieniu jeden z uczestników poinformował o ilości akcji bojowych AK stoczonych w województwie radomskim (nie podano ilości). Oficjalne uroczystości trwały około 2 godzin. Podczas spotkania prywatnego (w mieszkaniu j. w) uczestniczył też TW, nie było przedstawicieli ,,S", nie poruszano spraw politycznych ani ekonomicznych.
O kolejnym nabożeństwie i spotkaniu, które odbywało się 12 sierpnia 1982 r. informował TW ps. "Potok. Poświęcone było pamięci partyzantów AK, którzy w sierpniu 1944 r. realizując plan „Burza" polegli w walce z okupantem. Miał w nim uczestniczyć były zastępca dowódcy pułku AK województwa radomskiego płk Władysław Molenda, jednak na stan zdrowia i podeszły wiek nie przybył.
Organizatorami byli partyzanci AK z terenu Pionek, Zwolenia, Suchej i Radomia - około 200 osób. W czasie mszy św. postawiono przy ołtarzu krzyż brzozowy z biało-czerwoną flagą oraz odśpiewano modlitwę partyzancką. Kazanie wygłosił ks. Krajewski, które nie zawierało negatywnych treści, innych przemówień nie było.

Na cmentarzu, uczczono pamięć poległego 13 kwietnia 1944 r. partyzanta B. Bartosińskiego. Obecny na cmentarzu były dowódca oddziału partyzanckiego S. Bembiński zabronił przemówień w tym miejscu (był po rozmowie z SB).
Część uczestników wzięła udział w spotkaniu u Franciszka Olejarza. Na imprezie nie było akcentów szkodliwych politycznie i godzących w porządek prawne (według SB).
(IPN Ra 08/659)
Zygmunt TRACZYK - (Tadeuszów. Gubin. Legionowo)
źródło: nadzagozdzonka.pl

ZOBACZ
BIULETYN INFORMACYJNY NR 6 2000

Biuletyn Informacyjny nr 6 2000
Biuletyn Informacyjny nr 6 2000
Biuletyn Informacyjny nr 6 2000
Biuletyn Informacyjny nr 6 2000
Struktury Terenu AK
Okręg Radom - Kielce AK